keskiviikko 30. lokakuuta 2013

Taloihinsa paikallistetut jumalat ja Israelin Jumala

Meidän näkökulmastamme Sumerin jumalat ovat erilaisten heille merkittävien asioiden personointeja, Ea/Enki edustaa syvyyden väkeviä vesiä maailman alusta, An on kirkkaana Sumerin yllä kaareutuvan taivaan personointi ja Ki sen alla olevan maan.

Näin katsottuna Sumerin jumaluuksista tulee kuitenkin liian käsitteellisiä, abstrakteja, jota he eivät tässä upeassa sivilisaatiossa suinkaan olleet.

Kun Iana laskeutuu alempaan maailmaan tekstissä Inana valmistaa uskollista palvelijaansa Nincuburaa tulevaan kuolemaansa, hän kehottaa tätä nimenomaan menemään jumalten temppeleihin ja siellä paikanpäällä rukoilemaan apua hänelle.

Inana ei sano - kuten me sanoisimme abstraktisti - "rukoile Isä Enliliä puolestani".
Sen sijaan savitauluun on kirjoitettu

"Pukeudu kuin kerjäläinen yksinkertaiseen asuun
ja astu yksinäsi E-kuriin, Enlilin taloon.
Kun olet astunut sisään E-kuriin, Enlilin taloon, valita minua Enlilin edessä.
'Isä Enlil, älä salli kenenkään surmata tytärtäsi alemmassa maalmassa'."
Inana rivit 40-42

Tällainen jumaluuksien paikantaminen on hyvin merkittävä yksityiskohta Sumerin uskonnossa ja sama piirre esiintyy lähes kaikissa Lähi-idän uskonnoissa.


Jumalan talo - täysihoitola
Jumalat asuvat taloissaan, joista jumaluudelle tärkein sijaitsi sumerilaisten kaupungissa. Se oli hänen varsinainen kotinsa, vaikka pyhättöjään saattoi olla monin paikoin.

Jumalat ovat läsnä talossaan kuvassaan, patsaassaan tai symbolissaan, joka oli talossa kunniapaikalla.

Jumalten talot (temppelit) olivat heidän täysihoitoloitaan, jossa uskolliset palvelijat toivat heille kaiken tarvittavan hampaiden pesusta aamulla iltateehen illalla ennen nukkumaan menoa. Egyptiläiset olivat jumalten palvelijoina aivan mestareita, farao antoi heille siinä yllin kyllin harjoitusta. Mesopotamialaisten jumalten täysihoitoloiden palvelut olivat melkoisia Assyrian ja Babylonian aikaan.

Inana ja Dumuzid teksteissä mainitaan toistuvasti veden kaataminen ja jauhojen sirottelu. Kyseessä on maljasta jumalalle temppelissä tai pyhäkössä kaadettu juomauhri ja jauhouhri, joka ei kelvannut alemman maailman kauheille demoneille. Niin hirveitä ne olivat, ja näin ihmisiltä puuttui mahdollisuus saada heidät hyvälle tuulelle.


Israelin Jumalan talo, Jerusalemin temppeli
Israelin Jumala asuu kansansa keskellä Ilmestysmajassa ja sitten Jerusalemin temppelissä. Tiedämme Raamatusta, arkeologian ja historian tutkimuksesta, että myös muilla jumaluuksilla oli Raamatun maassa talojansa.

Israelin Jumala sai talossaan täyden palvelun Toorassa kuvattuja juomauhreja, viljapellon sadon uhreja, teurastettuja lampaita, kauriita, nautoja ja muita eläimiä ja lintuja. Esikoispojan, Jeesus-lapsen puolesta Jumalalle annettiin Jerusalemin temppelissä kaksi kyyhkystä.

Kärisevän lihan suloinen tuoksu nousi Jumalan sieraimiin jo Nooan uhratessa vedenpaisumuksesta selvinneitä kosher-puhtaita eläimiä! Tästä hyvästä tuoksusta ilahtuneena Jumala vannoi, ettei Hän enää koskaan hukuta ihmiskuntaa veteen.
Sitten Nooa rakensi alttarin Herralle, otti kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä ja uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne polttouhrina alttarilla. Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mieles- sään: "Minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka, enää en hävitä kaikkea elävää, niin kuin tein.
-- Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö." Gen 8:20-22


Israelin Jumalan asuminen Jerusalemin temppelissä koettiin hyvin voimakkaasti siitä huolimatta, että Jumalan talon teologiaa arvosteltiin

"Mutta asuisiko Jumala maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat -- miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut!


Herra, minun Jumalani! Käänny kuitenkin palvelijasi puoleen ja kuule nöyrä pyyntöni, kun nyt hartaasti rukoilen sinun edessäsi. Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule ne asuinsijaasi taivaaseen, kuule ja anna anteeksi!"
1 Kun 8:27-30

Kohtaaminen Samariassa
Näemme Johanneksen evankeliumista, että ikivanha Jumalan talo -teologia elää vahvana Jeesuksen ajan Samariassa ja Jerusalemissa.

Nasaretin Jeesus on tuomassa jotain uutta, todella abstraktia rukousmallia, joka irtautuu paikasta:
Jeesus sanoi hänelle: "Mene hakemaan miehesikin tänne."  "Ei minulla ole miestä", nainen vastasi. Jeesus sanoi: "Totta puhuit: ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta."  Nainen sanoi: "Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa." Jeesus vastasi: "Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta.

Tulee aika -- ja se on jo nyt -- jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."
Joh 4:16-24
...ja kuitenkin Herran huone
"Hengessä ja totuudessa" Jeesus Nasaretilainen opettaa, irrottaen samarialaisia Garissimin ja Eebalin vuorista, juutalaisia Siionin vuoresta.

Mutta yhä tänään rakennetaan Jumalalle paikkoja myös juutlais-kristillisen perinteen piirissä, synagoogia, kirkkoja, kappeleita, rukoushuoneita ja Saalem-saleja. Ne ovat paikkoja, jotka on erityisesti omistettu Jumalan palvontaan, rukoukseen, hiljentymiseen ja yhdessä olemiseen ja uskomiseen.

Vaikka islamin kuva Jumalasta on erittäin abstrakti, Mekka ja Medina näyttelevät paikkoina keskeistä roolia jokaisen muslimin elämässä - sinne tahdotaan pyhiinvaellukselle, Jumalan profeetan maisemiin, ja siihen paikkaan päin kumarrutaan rukouksessa.

Juutalaisille on tietenkin äärimmäisen olennainen asia saada uudelleen rakentaa sortunut Herran huone, Jumalan talo Jerusalemissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti